Vedenkäsittelyjärjestelmät

DriSteemin käänteisosmoosi (RO) ja vedenpehmennysjärjestelmät täyttävät vedenlaadun vaihtelevat tasot kaikissa sovelluksissa. Ne on suunniteltu käytettäviksi erillisinä järjestelminä tai DriSteemin kostutus- ja haihdutusjäähdytystuotteiden kanssa, ja ne pystyvät myös toimittamaan erittäin puhdasta käsiteltyä vettä mihin tahansa prosessiin.

DriSteemin RO-järjestelmät poistavat yli 98 % liuenneista kiintoaineista, mikä vähentää merkittävästi tai eliminoi kostutuslaitteiden huollon.

Saat lisätietoja oikeista veden testaustekniikoista katsomalla Water Testing Video Mini -sarjan. Nämä videot esittelevät tekniikoita veden johtavuuden, pH-tason, kokonaiskovuuden, kloridien ja useiden muiden seikkojen tarkkoihin testeihin, joilla on valtava vaikutus kaikkiin vettä käyttäviin tai käsitteleviin laitteisiin.

Poista yli 98 % liuenneista kiintoaineista

DriSteemin käänteisosmoosi (RO) ja vedenpehmennysjärjestelmät täyttävät vedenlaadun vaihtelevat tasot kaikissa sovelluksissa.


Vedenkäsittelyjärjestelmät tuotteet

Selecting a System

New to the world of commercial humidification and evaporative cooling systems? Looking for an easy way to better understand the products and options available for your project? Our product selection guide can help you sort through the choices and point you in the right direction.