Laboratoriot

Pelkästään Yhdysvalloissa tehdään vuosittain yli 7 miljardia laboratoriotestiä.1 Suhteellisen kosteuden hallinta monimutkaisessa laboratorioympäristössä tuottaa tarkempia testituloksia, estää kontaminaatiota ja edistää terveellisempää työympäristöä henkilökunnalle.

Ensisijainen huolenaihe on kontaminaation ehkäisy, mikrobien ja bakteerien kasvumahdollisuudet lisääntyvät väärin kontrolloidussa ympäristössä. Kun kosteustasot ovat liian alhaiset, staattisen sähkön kertymisen mahdollisuus kasvaa, jolloin epäpuhtaudet kerääntyvät. Epäsuotuisissa olosuhteissa mikrobit ja bakteerit lisääntyvät eksponentiaalisella nopeudella. Tämä ei vaikuta ainoastaan ​​testaustuloksiin, vaan myös lyhentää kalliiden laitteiden elinkaarta.

Yhdysvalloissa laboratorioissa työskentelee yli 500 000 työntekijää.2 Suhteellinen kosteus ei ainoastaan ​​luo työntekijöille mukavampaa ympäristöä, vaan myös vähentää ilmassa leviävien virusten, kuten SARS-CoV-2:n ja kausi-influenssan, leviämistä.

Alhaisen tai vaihtelevan suhteellisen kosteuden aiheuttamat ongelmat

Vaikutus testaukseen

  • Liian korkea tai liian matala kosteustaso voi häiritä testituloksia.
  • Pieninkin kosteuden vaihtelu voi vaikuttaa herkän testauksen tarkkuuteen lyhyestä väliajasta LVI-järjestelmän käynnistyessä tai vuodenajan vaihtuessa.


Laitteiden suojaus

  • Liian kuivassa ympäristössä voi muodostua staattista sähköä, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien kerääntymisen laitteisiin.
  • Hallitsemattomassa ympäristössä kalliiden laitteiden, kuten spektrometrien ja elektronisten mikroskooppien, käyttöikää voidaan lyhentää huomattavasti.


Henkilökunnan hyvinvointi

  • Kostutuksen käyttö voi auttaa vähentämään virusten, kuten COVID-19 (SARS-CoV-2) ja kausi-influenssan leviämistä ja suojelemaan henkilöstön hyvinvointia.

Resurssit

Ostajan opas: Kostutus laboratorioille
Opi lisää siitä, kuinka alhaisten tai vaihtelevien kosteustasojen aiheuttamat ongelmat voivat vaikuttaa negatiivisesti laboratorioon, mikä voi aiheuttaa epätarkkoja tuloksia ja lyhentää kalliiden laitteiden käyttöikää.

Lähteet

  1. Value of lab testing
  2. Laboratories, United States Department of Labor: Occupational Safety and Health Administration