Systemy uzdatniania wody

Systemy odwróconej osmozy (RO) i zmiękczania wody DriSteem spełniają różne poziomy jakości wody dla każdego zastosowania. Zaprojektowane do użytku jako samodzielne systemy lub z produktami do nawilżania i chłodzenia wyparnego DriSteem, są również w stanie dostarczać uzdatnioną wodę o wysokiej czystości do dowolnego procesu.

Systemy RO DriSteem usuwają ponad 98% rozpuszczonych ciał stałych, znacznie zmniejszając lub eliminując konserwację urządzeń nawilżających.

Aby dowiedzieć się więcej na temat odpowiednich technik badania wody, obejrzyj naszą miniserię wideo dotyczącą testowania wody. Te filmy pokazują techniki dokładnych testów przewodności wody, poziomu pH, całkowitej twardości, chlorków i kilku innych rzeczy, które mają ogromny wpływ na każdy sprzęt, który używa lub uzdatnia wodę.

Usuń ponad 98% rozpuszczonych ciał stałych

Systemy odwróconej osmozy (RO) i zmiękczania wody DriSteem spełniają różne poziomy jakości wody dla każdego zastosowania.


Produkty do systemów uzdatniania wody

Selecting a System

New to the world of commercial humidification and evaporative cooling systems? Looking for an easy way to better understand the products and options available for your project? Our product selection guide can help you sort through the choices and point you in the right direction.