Baskı

Baskı tesislerini nemlendirmek, baskı üretim süreçlerini önemli ölçüde iyileştirir. Bağıl nem (RH), kağıt gibi higroskopik malzemelerin nem içeriğini etkiler. Kağıt, üretim için kritik olan birçok özelliği etkileyebilecek bir denge nem içeriğine ulaşılana kadar nemi emecek veya salacaktır.

DriSteem nemlendirme sistemleri, baskı süreçleri için tutarlı bir bağıl nem sağlamaya yardımcı olur – daha iyi kalite ve artan üretkenlik sağlarken, makine aksama süresi ve atık malzeme maliyetlerini en aza indirir.

Son Yüklemeler

Nesne