Utskrift

Befuktning av tryckanläggningar förbättrar avsevärt tryckproduktionsprocesserna. Relativ fuktighet (RH) påverkar fukthalten i hygroskopiska material, såsom papper. Papper kommer att absorbera eller släppa ut fukt tills en jämviktsfukthalt uppnås, vilket kan påverka många av de egenskaper som är kritiska för produktionen.

DriSteem-befuktningssystem hjälper till att upprätthålla en konsekvent relativ luftfuktighet för utskriftsprocesser – vilket garanterar bättre kvalitet och ökad produktivitet, samtidigt som kostnaderna för maskinstillestånd och slöseri med material minimeras.

Senaste installationer

Artiklar