Druk

Nawilżanie pomieszczeń drukarskich znacznie usprawnia procesy produkcji poligraficznej. Wilgotność względna (RH) wpływa na zawartość wilgoci w materiałach higroskopijnych, takich jak papier. Papier będzie wchłaniał lub uwalniał wilgoć, aż do osiągnięcia równowagowej zawartości wilgoci, co może mieć wpływ na wiele właściwości krytycznych dla produkcji.

Systemy nawilżania DriSteem pomagają utrzymać stałą wilgotność względną w procesach drukowania – zapewniając lepszą jakość i zwiększoną produktywność, jednocześnie minimalizując koszty przestojów maszyn i zmarnowanych materiałów.

Ostatnie instalacje

Articles