Laboratoria

W samych Stanach Zjednoczonych rocznie wykonuje się ponad 7 miliardów testów laboratoryjnych.1 Kontrolowanie wilgotności względnej w złożonym środowisku laboratoryjnym zapewnia dokładniejsze wyniki testów, zapobiega zanieczyszczeniu i promuje zdrowsze środowisko pracy dla personelu.

Podstawowym problemem jest zapobieganie zanieczyszczeniu, ponieważ w niewłaściwie kontrolowanym środowisku zwiększa się potencjał wzrostu drobnoustrojów i bakterii. Gdy poziom wilgotności jest zbyt niski, zwiększa się potencjał gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, co pozwala na gromadzenie się zanieczyszczeń. W niesprzyjających warunkach drobnoustroje i bakterie rozmnażają się w tempie wykładniczym. Wpływa to nie tylko na wyniki testów, ale także skraca cykl życia drogiego sprzętu.

W Stanach Zjednoczonych w laboratoriach zatrudnionych jest ponad 500 000 pracowników2. Wilgotność względna nie tylko tworzy bardziej komfortowe środowisko dla pracowników, ale także ogranicza rozprzestrzenianie się wirusów przenoszonych drogą powietrzną, takich jak SARS-CoV-2 i grypa sezonowa.

Problemy spowodowane niską lub wahającą się wilgotnością względną

Wpływ na testowanie

  • Poziomy wilgotności, które są zbyt wysokie lub zbyt niskie, mogą zakłócać wyniki testu.
  • Niezależnie od tego, czy chodzi o krótką przerwę w uruchamianiu systemu HVAC, czy o zmianę pory roku, najmniejsze wahania wilgotności mogą wpłynąć na dokładność czułych testów.


Ochrona sprzętu

  • W nadmiernie suchym środowisku istnieje możliwość gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, co umożliwia gromadzenie się zanieczyszczeń na sprzęcie.
  • W niekontrolowanym środowisku żywotność drogiego sprzętu, takiego jak spektrometry i mikroskopy elektroniczne, może ulec znacznemu skróceniu.


Dobre samopoczucie personelu

  • Stosowanie nawilżania może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusów, takich jak COVID-19 (SARS-CoV-2) i grypa sezonowa, pomagając chronić dobre samopoczucie personelu.

Zasoby

Przewodnik dla kupujących: Nawilżanie dla laboratoriów
Dowiedz się więcej, w jaki sposób problemy spowodowane niskim lub wahającym się poziomem wilgotności mogą negatywnie wpłynąć na laboratorium, stwarzając potencjalne możliwości uzyskiwania niedokładnych wyników i skracając żywotność drogiego sprzętu.

Źródła

  1. Value of lab testing
  2. Laboratories, United States Department of Labor: Occupational Safety and Health Administration