Laboratorier

Bara i USA utförs mer än 7 miljarder labbtester årligen.1 Att kontrollera den relativa luftfuktigheten i den komplexa miljön i ett laboratorium genererar mer exakta testresultat, förhindrar kontaminering och främjar en hälsosammare arbetsmiljö för personalen.

Ett primärt problem är att förhindra kontaminering, potentialen för tillväxt av mikrober och bakterier ökar i en felaktigt kontrollerad miljö. När fuktighetsnivåerna är för låga ökar risken för statisk elektricitet, vilket gör att föroreningar kan samlas. Under ogynnsamma förhållanden förökar sig mikrober och bakterier i en exponentiell hastighet. Detta påverkar inte bara testresultaten utan minskar också livscykeln för dyr utrustning.

I USA finns över 500 000 arbetare anställda i laboratorier.2 Relativ luftfuktighet skapar inte bara en bekvämare miljö för arbetarna utan minskar också spridningen av luftburna virus som SARS-CoV-2 och säsongsinfluensa.

Problem orsakade av låg eller fluktuerande relativ luftfuktighet

Inverkan på testning

  • Luftfuktighetsnivåer som är för höga eller för låga kan störa testresultaten.
  • Oavsett om från ett kort intervall när ett VVS-system startar eller säsongsskiften, kan minsta fluktuation i luftfuktigheten påverka noggrannheten i känsliga tester.


Skydd av utrustning

  • I en alltför torr miljö kan statisk elektricitet byggas upp vilket gör att föroreningar kan samlas på utrustningen.
  • I en okontrollerad miljö kan livslängden för dyr utrustning som spektrometrar och elektroniska mikroskop reduceras avsevärt.


Personalens välbefinnande

  • Användningen av befuktning kan bidra till att minska spridningen av virus som COVID-19 (SARS-CoV-2) och säsongsinfluensa och hjälpa till att skydda personalens välbefinnande.

Resurser

Buyer’s Guide: Humidification for Laboratories
Learn more how issues caused by low or fluctuating humidity levels can negatively affect a laboratory, creating the potential for inaccurate results and reducing life span of expensive equipment.

Sources

  1. Value of lab testing
  2. Laboratories, United States Department of Labor: Occupational Safety and Health Administration