Laboratoře

Jen ve Spojených státech amerických se ročně provede více než 7 miliard laboratorních testů.1 Řízení relativní vlhkosti v komplexním prostředí laboratoře vytváří přesnější výsledky testů, zabraňuje kontaminaci a podporuje zdravější pracovní prostředí pro zaměstnance.

Primárním zájmem je prevence kontaminace, potenciál pro růst mikrobů a bakterií se v nesprávně kontrolovaném prostředí zvyšuje. Když je vlhkost příliš nízká, zvyšuje se potenciál pro hromadění statické elektřiny, což umožňuje shromažďování nečistot. V nepříznivých podmínkách se mikroby a bakterie množí exponenciální rychlostí. To nejen ovlivňuje výsledky testování, ale také zkracuje životní cyklus drahého zařízení.

Ve Spojených státech je v laboratořích zaměstnáno přes 500 000 pracovníků.2 Relativní vlhkost nejen vytváří pohodlnější prostředí pro pracovníky, ale také snižuje šíření virů přenášených vzduchem, jako je SARS-CoV-2 a sezónní chřipka.

Problémy způsobené nízkou nebo kolísající relativní vlhkostí

Dopad na testování

  • Příliš vysoká nebo příliš nízká vlhkost může ovlivnit výsledky testu.
  • Ať už z krátkého intervalu, kdy se systém HVAC spustí, nebo se změní roční období, sebemenší kolísání vlhkosti může ovlivnit přesnost citlivého testování.


Ochrana zařízení

  • V příliš suchém prostředí existuje potenciál pro hromadění statické elektřiny, což umožní kontaminaci shromažďovat se na zařízení.
  • V nekontrolovaném prostředí může být životnost drahých zařízení, jako jsou spektrometry a elektronické mikroskopy, výrazně snížena.


Wellness personálu

  • Používání zvlhčování může pomoci omezit šíření virů, jako je COVID-19 (SARS-CoV-2) a sezónní chřipka, což pomáhá chránit zdraví zaměstnanců.

Zdroje

Průvodce kupujícího: Zvlhčování pro laboratoře
Zjistěte více, jak problémy způsobené nízkou nebo proměnlivou vlhkostí mohou negativně ovlivnit laboratoř, vytvářet potenciál pro nepřesné výsledky a zkracovat životnost drahého vybavení.

Prameny

  1. Value of lab testing
  2. Laboratories, United States Department of Labor: Occupational Safety and Health Administration