Laboratóriá

Len v Spojených štátoch amerických sa ročne vykoná viac ako 7 miliárd laboratórnych testov.1 Kontrola relatívnej vlhkosti v komplexnom prostredí laboratória generuje presnejšie výsledky testov, zabraňuje kontaminácii a podporuje zdravšie pracovné prostredie pre zamestnancov.

Prvoradým záujmom je prevencia kontaminácie, potenciál pre rast mikróbov a baktérií sa zvyšuje v nevhodne kontrolovanom prostredí. Keď sú úrovne vlhkosti príliš nízke, zvyšuje sa potenciál pre nahromadenie statickej elektriny, čo umožňuje hromadenie nečistôt. V nepriaznivých podmienkach sa mikróby a baktérie množia exponenciálnou rýchlosťou. To nielenže ovplyvňuje výsledky testovania, ale tiež znižuje životný cyklus drahých zariadení.

V Spojených štátoch je v laboratóriách zamestnaných viac ako 500 000 pracovníkov.2 Relatívna vlhkosť nielenže vytvára príjemnejšie prostredie pre pracovníkov, ale tiež znižuje šírenie vzduchom prenášaných vírusov, ako je SARS-CoV-2 a sezónna chrípka.

Problémy spôsobené nízkou alebo kolísavou relatívnou vlhkosťou

Vplyv na testovanie

  • Príliš vysoká alebo príliš nízka úroveň vlhkosti môže ovplyvniť výsledky testu.
  • Či už od krátkeho intervalu, keď sa systém HVAC spustí alebo sa zmení ročné obdobie, najmenšie kolísanie vlhkosti môže ovplyvniť presnosť citlivého testovania.


Ochrana zariadení

  • V príliš suchom prostredí existuje možnosť hromadenia statickej elektriny, ktorá umožní hromadeniu nečistôt na zariadení.
  • V nekontrolovanom prostredí môže byť životnosť drahých zariadení, ako sú spektrometre a elektronické mikroskopy, výrazne znížená.


Wellness personálu

  • Používanie zvlhčovania môže pomôcť znížiť šírenie vírusov, ako je COVID-19 (SARS-CoV-2) a sezónna chrípka, čím pomáha chrániť pohodu zamestnancov.

Zdroje

Príručka pre kupujúceho: Zvlhčovanie pre laboratóriá
Zistite viac o tom, ako problémy spôsobené nízkou alebo kolísavou úrovňou vlhkosti môžu negatívne ovplyvniť laboratórium, čo môže spôsobiť nepresné výsledky a znížiť životnosť drahých zariadení.

Zdroje

  1. Value of lab testing
  2. Laboratories, United States Department of Labor: Occupational Safety and Health Administration