Výroba elektroniky

S pokrokem v technologii čelí výrobci elektroniky stále větším výzvám při výrobě vysoce kvalitních produktů, aby zůstali konkurenceschopní. S tím, jak se velikosti součástí a obvodů zmenšují a jsou složitější, procesy narůstají ve složitosti – vyšší hustota komponent, více vrstev, choulostivé části a přesné umístění – a provozní marže se zmenšují. Udržování vhodné úrovně vlhkosti v zařízení pomáhá snižovat poškození a namáhání elektronických součástek, pomáhá chránit vaši pověst lídra v oboru a zvyšuje návratnost investic.

V kontrolovaném prostředí, kde je úroveň relativní vlhkosti konzistentní, výrobci pociťují snížení elektrostatického výboje (ESD), méně křehkých součástí, snížení neúčinného pájení a odpájení a také bezpečnější prostředí pro personál. Použití relativní vlhkosti může být další vrstvou ochrany v ESD Protected Area (EPA), protože vlhkost zvyšuje vodivost vzduchu, pomáhá absorbovat a rovnoměrněji distribuovat přebytečné náboje, minimalizovat statickou elektřinu a chránit personál. Zatímco hromadění elektrostatického náboje se zvyšuje při nízké vlhkosti, vysoké úrovně vlhkosti také způsobují problémy. Když je vlhkost vyšší než 70 procent, stává se koroze problémem a má potenciál poškodit elektronické součástky. Z tohoto důvodu se doporučuje udržovat úrovně relativní vlhkosti mezi 30 a 70 procenty.

Přidání vlhkosti do vzduchu v zařízeních výrobce snižuje elektrostatické výboje (ESD), vady produktu a prostoje. Integrace zvlhčovacího systému do stávajícího systému HVAC je pro výrobce elektroniky ekonomickým a efektivním způsobem, jak zajistit ochranu výrobkům a personálu.

Problémy způsobené nízkou nebo kolísající relativní vlhkostí

Možné poškození produktu

  • V prostředí s příliš nízkou vlhkostí se zvyšuje potenciál elektrostatického výboje (ESD), který může poškodit produkt a poškodit personál.
  • V nekontrolovaném prostředí může v elektrických součástech docházet ke kondenzaci vysoké vlhkosti, která způsobuje rez a korozi.

Nezdravé prostředí pro zaměstnance

  • Vlhkost ovlivňuje zdraví a pohodu personálu. Vysoká vlhkost vytváří nepříjemné prostředí, zatímco suché prostředí vzniká při nízké vlhkosti, která zvyšuje statickou elektřinu.
  • Řízením relativní vlhkosti v zařízení mohou výrobci elektroniky snížit přenos virů, jako je SARS-CoV-2 a sezónní chřipka, vzduchem.

Zdroje

Průvodce kupujícího: Zvlhčování pro výrobu elektroniky
Zjistěte více o tom, jak problémy způsobené nízkou nebo proměnlivou vlhkostí mohou negativně ovlivnit výrobní závod elektroniky, vytvářet potenciál pro nepřesné výsledky a zkracovat životnost drahého zařízení.