Parní disperze

Krátké absorpční vzdálenosti

Panely pro rozptyl páry Ultra-sorb® se hodí do vzduchotechnických zařízení a potrubí s nejkratšími absorpčními vzdálenostmi v tomto odvětví.


Parní disperzní produkty

Ukončené produkty

Selecting a System

New to the world of commercial humidification and evaporative cooling systems? Looking for an easy way to better understand the products and options available for your project? Our product selection guide can help you sort through the choices and point you in the right direction.