Čisté prostory

Udržování kontrolovaných podmínek prostředí v čistých prostorách a laboratořích je pro úspěch zásadní. Vysoká rychlost výměn vzduchu potřebná pro kontrolu kvality vzduchu a udržení sterilnosti těchto oblastí však může způsobit kolísání relativní vlhkosti (RH), což zase způsobuje problémy se zařízením, chemikáliemi a měřeními.

Výboje statické elektřiny způsobené nízkou nebo kolísající úrovní relativní vlhkosti mohou poškodit cenné zařízení a narušit kritické procesy. Když organické a anorganické chemikálie absorbují a uvolňují vlhkost ze vzduchu, výsledkem mohou být nežádoucí chemické reakce a změny chemikálií. Jiné materiály jsou často ovlivněny nízkou vlhkostí a také kolísáním relativní vlhkosti, což ztěžuje přesné měření rozměrů.

Zvlhčovací systémy DriSteem jsou nezbytnou součástí systému HVAC v klinické laboratoři, aby poskytovaly ochranu proti problémům způsobeným kolísáním a nízkou úrovní relativní vlhkosti.

Zdroje

Průvodce kupujícího: Zvlhčování pro čisté prostory
Zjistěte více o tom, jak problémy způsobené nízkou nebo proměnlivou úrovní vlhkosti mohou negativně ovlivnit čistý prostor, vytvářet potenciál pro nepřesné výsledky a zkracovat životnost drahého vybavení.

Případové studie