Generování páry

Parní generátory jsou určeny k přidávání vlhkosti do vnitřního vzduchu. Jako zdroj energie mohou využívat elektřinu, zemní plyn, propan nebo i tlakovou páru. DriSteem nabízí celou řadu systémů pro výrobu páry: zvlhčovače GTS® (gas-to-steam), které jsou nejprodávanějším plynovým zvlhčovačem v oboru, elektrické parní zvlhčovače nabízející nekonečnou flexibilitu, kdekoli je k dispozici elektřina, a STS® (parní- to-steam) zvlhčovače, které vytvářejí bezchemickou zvlhčovací páru pomocí kotlové páry jako zdroje energie.


Zjistěte, proč naše široká škála výstupů páry a zdrojů energie dává systémům DriSteem všestrannost, aby zvládly jakoukoli úlohu zvlhčování.


Produkty pro výrobu páry

Plynová pára

Elektrická pára

Steam na Steam

Ukončené produkty

Selecting a System

New to the world of commercial humidification and evaporative cooling systems? Looking for an easy way to better understand the products and options available for your project? Our product selection guide can help you sort through the choices and point you in the right direction.