Farmaceutická výroba

Jak se mění konkurenční prostředí, výrobci farmaceutických léků hledají způsoby, jak zvýšit produktivitu a eliminovat plýtvání, aby uspokojili požadavky spotřebitelů. Prostřednictvím přizpůsobeného řešení specifického pro potřeby výrobce může lepší kontrola relativní vlhkosti vytvořit další vrstvu ochrany pro ochranu integrity produktu, snížení rizika kontaminace, snížení výrobních nákladů a minimalizace odpadu.

Vzhledem k tomu, že zvlhčovače DriSteem byly instalovány ve výrobních závodech po celém světě, včetně některých, které v současné době vyrábějí očkování proti SARS-CoV-2, můžete těmto systémům důvěřovat, že nabízejí ochranu, kterou potřebujete.

Je třeba pečlivě zvážit kritické parametry prostředí včetně teploty, vlhkosti, tlaku v místnosti, rychlosti výměny vzduchu a provozních částic. Optimální úrovně a tolerance se mohou lišit podle místnosti ve farmaceutickém výrobním zařízení a oddělení mezi místnostmi musí být naplánováno v souladu s těmito požadavky. Některé procesy vyžadují vyhrazený nebo redundantní systém HVAC, aby byly zachovány vhodné podmínky v místnosti.

Pokud je vlhkost nižší než 45 %, může výrobce zaznamenat nahromadění statické elektřiny, které může způsobit vysušení a zkřehnutí léku. Mohou také nastat problémy během lisování tablet a fáze balení, protože nadměrná statická elektřina způsobuje slepování léku. Příliš vysoká vlhkost vytváří ideální prostředí pro růst virů, bakterií a plísní, což ohrožuje integritu farmaceutického léku. Příručka ASHRAE doporučuje výrobcům léčiv udržovat relativní vlhkost mezi 35 a 60 procenty ve svém zařízení.

Problémy způsobené nízkou nebo kolísající relativní vlhkostí

Integrita produktu
Jak nedávno uvedla Americká lékařská asociace (AMA), nedostatek léků na předpis zůstává problémem. Relativní vlhkost může vytvořit další vrstvu ochrany pro ochranu integrity produktu. Zvlhčování zařízení na správnou úroveň pomůže snížit plýtvání, zlepšit propustnost a maximalizovat dobu provozuschopnosti výroby.

Konkurenční krajina
Kvůli nárůstu generických léků museli výrobci farmaceutických léků zefektivnit procesy a zkrátit fázi testování, aby zůstali konkurenceschopní.

Zdroje

Průvodce pro kupující: Zvlhčování pro farmaceutickou výrobu
Zjistěte více o tom, jak problémy způsobené nízkou nebo kolísavou úrovní vlhkosti mohou negativně ovlivnit farmaceutické výrobní zařízení, vytvářet potenciál pro nepřesné výsledky a zkracovat životnost drahého zařízení.