Zachování

Změny relativní vlhkosti způsobují poškození mnoha materiálů, jako je dřevo, tkaniny, historické artefakty, vybavení budov a povrchové úpravy. Kontrola vlhkosti při skladování potravin nejen chrání materiály a prodlužuje životnost nepotravinářských položek, ale hraje také zásadní roli při zachování kvality, bezpečnosti a životnosti potravinářských výrobků.