Odpařovací chlazení a zvlhčování

Smáčená média a vysokotlaké systémy Adiatec společnosti DriSteem poskytují chlazení a zvlhčování odpařováním ve více zónách a v široké škále aplikací. Zvlhčujte, abyste zlepšili kvalitu vnitřního vzduchu, výrobní procesy, životnost materiálů a pohodlí a zároveň využili výhody volného chlazení a úspory energie, které jsou této technologii vlastní.

Chlazení zdarma a úspora energie

Systémy Adiatec® společnosti DriSteem poskytují chlazení a zvlhčování odpařováním ve více zónách a v široké škále aplikací.


Produkty pro chlazení a zvlhčování odpařováním

Ukončené produkty

Selecting a System

New to the world of commercial humidification and evaporative cooling systems? Looking for an easy way to better understand the products and options available for your project? Our product selection guide can help you sort through the choices and point you in the right direction.