Doskonalenie procesów

Dodanie wilgoci do powietrza w obiektach zmniejsza wyładowania elektrostatyczne (ESD), defekty produktów i przestoje. Zintegrowanie systemu nawilżania z istniejącym systemem HVAC jest ekonomicznym i skutecznym sposobem zapewnienia ochrony produktów i personelu przez właścicieli budynków i zarządców obiektów.