Produkcja Farmaceutyczna

W miarę jak zmienia się otoczenie konkurencyjne, producenci leków farmaceutycznych szukają sposobów na zwiększenie produktywności i eliminację odpadów, aby sprostać wymaganiom konsumentów. Dzięki zindywidualizowanemu rozwiązaniu specyficznemu dla potrzeb producenta, lepsza kontrola wilgotności względnej może stworzyć dodatkową warstwę ochronną chroniącą integralność produktu, zmniejszającą ryzyko zanieczyszczenia, obniżającą koszty produkcji i minimalizującą ilość odpadów.

Ponieważ nawilżacze DriSteem zostały zainstalowane w zakładach produkcyjnych na całym świecie, w tym w niektórych obecnie produkujących szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2, możesz zaufać tym systemom, że zapewnią potrzebną ochronę.

Należy dokładnie rozważyć krytyczne parametry środowiskowe, w tym temperaturę, wilgotność, ciśnienie w pomieszczeniu, tempo wymiany powietrza i liczbę cząstek stałych. Optymalne poziomy i tolerancje mogą się różnić w zależności od pomieszczenia w zakładzie produkcji farmaceutycznej, a separacja między pomieszczeniami musi być zaplanowana zgodnie z tymi wymaganiami. Niektóre procesy wymagają dedykowanego lub redundantnego systemu HVAC w celu zachowania odpowiednich warunków w pomieszczeniu.

Gdy poziom wilgotności jest niższy niż 45%, producent może doświadczyć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, które mogą powodować wysychanie i łamliwość leku. Mogą również wystąpić problemy na etapie prasowania i pakowania tabletek, ponieważ nadmierne ładunki elektrostatyczne powodują sklejanie się leków. Zbyt duża wilgotność tworzy idealne środowisko dla rozwoju wirusów, bakterii i pleśni, zagrażając integralności farmaceutycznego leku. Zaleca się, aby producenci farmaceutyczni utrzymywali wilgotność względną na poziomie od 35 do 60 procent w swoim zakładzie zgodnie z podręcznikiem ASHRAE.

Problemy spowodowane niską lub wahającą się wilgotnością względną

Integralność produktu
Jak niedawno poinformowało Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne (AMA), niedobór leków na receptę pozostaje problemem. Wilgotność względna może stworzyć dodatkową warstwę ochronną chroniącą integralność produktu. Nawilżanie obiektów do odpowiednich poziomów pomoże zmniejszyć ilość odpadów, poprawić przepustowość i zmaksymalizować czas sprawności produkcji.

Środowisko konkurencyjne
Ze względu na wzrost liczby leków generycznych producenci leków farmaceutycznych musieli usprawnić procesy i skrócić fazę testowania, aby zachować konkurencyjność.

Zasoby

Przewodnik dla kupujących: Nawilżanie w przemyśle farmaceutycznym
Dowiedz się więcej, w jaki sposób problemy spowodowane niskim lub wahającym się poziomem wilgotności mogą negatywnie wpłynąć na zakład produkcji farmaceutycznej, stwarzając potencjalne możliwości uzyskiwania niedokładnych wyników i skracając żywotność drogiego sprzętu.