Wytwarzanie pary

Generatory pary są przeznaczone do nawilżania powietrza w pomieszczeniach. Mogą wykorzystywać energię elektryczną, gaz ziemny, propan, a nawet parę pod ciśnieniem jako źródło energii. DriSteem oferuje pełną gamę systemów do wytwarzania pary: nawilżacze GTS® (gas-to-steam), które są najlepiej sprzedającymi się w branży nawilżaczami gazowymi, elektryczne nawilżacze parowe oferujące nieskończoną elastyczność wszędzie tam, gdzie dostępna jest energia elektryczna, oraz STS® ( to-steam) nawilżacze, które wytwarzają wolną od chemikaliów parę nawilżającą, wykorzystując parę kotłową jako źródło energii.


Dowiedz się, dlaczego nasza szeroka gama wylotów pary i źródeł energii zapewnia systemom DriSteem wszechstronność pozwalającą sprostać każdemu zadaniu związanemu z nawilżaniem.


Produkty do wytwarzania pary

Para gazowa

Elektryczna para

Para do pary

Nieukończone Produkty

Selecting a System

New to the world of commercial humidification and evaporative cooling systems? Looking for an easy way to better understand the products and options available for your project? Our product selection guide can help you sort through the choices and point you in the right direction.