Czyste pokoje

Utrzymanie kontrolowanych warunków środowiskowych w pomieszczeniach czystych i laboratoriach ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Jednak duża szybkość wymiany powietrza potrzebna do kontrolowania jakości powietrza i utrzymania sterylności tych obszarów może powodować wahania wilgotności względnej (RH), co z kolei powoduje problemy ze sprzętem, chemikaliami i pomiarami.

Wyładowania elektrostatyczne spowodowane niskimi lub wahającymi się poziomami wilgotności względnej mogą uszkodzić cenny sprzęt i zakłócić krytyczne procesy. Kiedy organiczne i nieorganiczne chemikalia pochłaniają i uwalniają wilgoć z powietrza, wynikiem mogą być niepożądane reakcje chemiczne i zmiany w chemikaliach. Niski poziom wilgotności i wahania wilgotności względnej często wpływają na inne materiały, co utrudnia precyzyjne pomiary wymiarów.

Systemy nawilżania DriSteem są istotną częścią systemu HVAC laboratorium klinicznego, aby zapewnić ochronę przed problemami spowodowanymi wahaniami i niskimi poziomami wilgotności względnej.

Zasoby

Przewodnik dla kupujących: Nawilżanie w pomieszczeniach czystych
Dowiedz się więcej, w jaki sposób problemy powodowane przez niski lub wahający się poziom wilgotności mogą negatywnie wpływać na pomieszczenie czyste, stwarzając potencjalne możliwości uzyskiwania niedokładnych wyników i skracając żywotność drogiego sprzętu.

Studium przypadku