Generovanie pary

Parné generátory sú určené na pridávanie vlhkosti do vnútorného vzduchu. Ako zdroj energie môžu využívať elektrinu, zemný plyn, propán, či dokonca stlačenú paru. DriSteem ponúka celý rad systémov na výrobu pary: zvlhčovače GTS® (gas-to-steam), ktoré sú najpredávanejšími plynovými zvlhčovačmi v tomto odvetví, elektrické parné zvlhčovače ponúkajúce nekonečnú flexibilitu všade tam, kde je k dispozícii elektrická energia, a STS® (parné- to-steam) zvlhčovače, ktoré vytvárajú bezchemickú zvlhčovaciu paru pomocou kotlovej pary ako zdroja energie.


Zistite, prečo naša široká škála výstupov pary a zdrojov energie dáva systémom DriSteem všestrannosť na zvládnutie akejkoľvek úlohy zvlhčovania.


Produkty na výrobu pary

Plynová para

Elektrická para

Steam na Steam

Ukončené produkty

Selecting a System

New to the world of commercial humidification and evaporative cooling systems? Looking for an easy way to better understand the products and options available for your project? Our product selection guide can help you sort through the choices and point you in the right direction.