Zachovanie

Zmeny relatívnej vlhkosti spôsobujú poškodenie mnohých materiálov, ako je drevo, látky, historické artefakty, vybavenie budov a povrchové úpravy. Regulácia vlhkosti pri skladovaní potravín nielen chráni materiály a predlžuje životnosť nepotravinových položiek, ale tiež zohráva dôležitú úlohu pri zachovaní kvality, bezpečnosti a životnosti potravinárskych výrobkov.