Odparovacie chladenie a zvlhčovanie

Produkty DriSteem Adiatec poskytujú chladenie a zvlhčovanie odparovaním vo viacerých zónach a v širokej škále aplikácií. Zvlhčujte, aby ste zlepšili kvalitu vzduchu v interiéri, výrobné procesy, životnosť materiálov a pohodlie a zároveň využili výhody voľného chladenia a úspory energie, ktoré sú tejto technológii vlastné.

Bezplatné chladenie a úspora energie

Systémy Adiatec® spoločnosti DriSteem poskytujú chladenie a zvlhčovanie odparovaním vo viacerých zónach a v širokej škále aplikácií.


Produkty na chladenie a zvlhčovanie odparovaním

Ukončené produkty

Selecting a System

New to the world of commercial humidification and evaporative cooling systems? Looking for an easy way to better understand the products and options available for your project? Our product selection guide can help you sort through the choices and point you in the right direction.