Friska miljöer

För att hålla våra inomhusmiljöer så hälsosamma som möjligt är det viktigt att kontrollera mängden fukt i luften. När luften är torr kan vi känna det. Våra ögon känns gryniga, vår hud blir sträv och flagnande och vi verkar bli sjuka oftare. Målet är att hålla den relativa luftfuktigheten i byggnader mellan 40 och 60 % relativ luftfuktighet. Detta kommer inte bara att minska mängden virus och bakterier i luften, utan hämmar också utvecklingen av mögel eller svamp.