Kriminalvården

Varför fukta kriminalvårdsanläggningar?

Även med förebyggande åtgärder och begränsningsstrategier på plats står kriminalvårdsanstalter inför den extraordinära utmaningen att skydda fängslade människor och personal från luftburna virus. Överfulla lokaler, nära kontaktinställningar och dålig ventilation skapar en idealisk miljö för spridning av virus som SARS-CoV-2. Det har bevisats att virus överlever bäst i miljöer med låg luftfuktighet; att kontrollera nivåerna av relativ fuktighet (RH) minskar spridningen av virus och förbättrar den allmänna hälsan för personal och fängslade personer.

Intagna smittas av coronaviruset i en takt som är mer än fem gånger högre än den nationella totala frekvensen1. Torr luft gör att smittsamma partiklar kan överleva längre i luften och på ytor, vilket ökar överföringen mellan interner och personal. Genom att installera ett befuktningssystem kan kriminalvården minska överföringen, smittsamheten och svårighetsgraden av covid-19 och andra virus för att bättre skydda internerna, personalen och samhället.

Kriminalvården navigerar till synes oändliga utmaningar – från att upprätthålla “Stay With Unit”-planer som förhindrar interner från att blanda sig med andra till förebyggande frigivningar till att se till att det finns tillräckligt med personlig skyddsutrustning (PPE) tillgänglig. Befuktning är en kritisk komponent i HVAC-systemet för att skydda personal, interner, besökare och det omgivande samhället.

Utmaningar under covid-19-pandemin

  • Covid-19 beter sig som ett aerosolvirus, jämförbart med SARS, MERS och H1N1, och sprids genom andning, tal, hosta och nysningar vilket gör att det överförs mer effektivt till personer i närheten.
  • Covid-19 har rapporterats även när man följer rekommendationen om 6-fots social distansering som är nästan omöjlig för interner och personal att följa.
  • Brist på eller begränsat medicinskt stöd på plats gör att personalen snabbt kan överväldigas av covid-19-fall som gör det nödvändigt att transportera intagna till sjukvårdsinrättningar eller ett annat fängelse för att få läkarvård.
  • Begränsat utrymme inom kriminalvården skapar utmaningar att korrekt isolera individer med laboratoriebekräftad covid-19, vilket potentiellt kan infektera andra.
  • Enligt folkhälsoexperter kan covid-19 coronavirus göra en årlig comeback som liknar influensan under vintern.


Fuktighet kan minska spridningen av covid-19

Tillägget av fukt till ett inomhusutrymme kan göra virus inaktiva och mindre smittsamma snabbt, vilket i slutändan minskar spridningen av virus.

  • Låg luftfuktighet minskar droppstorleken vilket möjliggör en förlängd luftburen period vilket i sin tur möjliggör ytterligare resväg – den låga vikten på grund av förlust av vatten förhindrar att viruset “knackas ner” och sedan städas upp med vanlig ytrengöring/hygien. Förlängd luftburen tid kan vara så mycket som 36 till 72 timmar och möjliggör betydande resor av viruset. Dessutom kan låg luftfuktighet och låg “droppvikt” göra att virus kan bli luftburna igen efter att de har satt sig.

Problem orsakade av låg eller fluktuerande relativ luftfuktighet

  • Sjukdom och obehag: Torr inomhusluft har en negativ inverkan på den övergripande hälsan hos fängslade personer och personal eftersom det tillåter infektioner att spridas snabbt.
  • Det finns verkliga kostnader förknippade med hälsorelaterade problem orsakade av torr luft, inklusive en högre förekomst av infektioner som kräver ökad läkarvård för fängslade personer och högre frånvarotal av personal.

Resurser

Köpguide: Befuktning för kriminalvårdsanläggningar
Läs mer om hur problem som orsakas av låga eller fluktuerande luftfuktighetsnivåer negativt kan påverka din personal, interner och det omgivande samhället.

LÄS MER
Kontakta din lokala DriSteem-representant för mer information.

SOURCES
1. Equal Justice Initiative. 21, August 2020. Covid-19’s Impact on People in Prison. https://eji.org/news/covid-19s-impact-on-people-in-prison/