Bevarande

Förändringar i relativ luftfuktighet orsakar skador på många material som trä, tyger, historiska artefakter, byggnadsmöbler och ytbehandlingar. Fuktkontroll i livsmedelsförvaring skyddar inte bara material och förlänger livslängden för icke-livsmedel utan spelar också en viktig roll för att bevara livsmedelsprodukters kvalitet, säkerhet och livslängd.