Ånggenerator

Ånggeneratorer är utformade för att tillföra fukt till inomhusluften. De kan använda elektricitet, naturgas, propan eller till och med trycksatt ånga som energikälla. DriSteem erbjuder ett komplett utbud av system för ånggenerering: GTS® (gas-till-ånga) luftfuktare som är branschens mest sålda gaseldade luftfuktare, elektriska ångbefuktare som erbjuder oändlig flexibilitet överallt där el är tillgänglig, och STS® (ång- to-steam) luftfuktare som skapar kemikaliefri befuktningsånga med hjälp av pannånga som energikälla.


Ta reda på varför vårt breda utbud av ångeffekter och energikällor ger DriSteem-systemen mångsidigheten för att klara alla befuktningsjobb.


Ånggenerator Produkter

Gas ånga

Elektrisk ånga

Steam till Steam

varor som utgått

Selecting a System

New to the world of commercial humidification and evaporative cooling systems? Looking for an easy way to better understand the products and options available for your project? Our product selection guide can help you sort through the choices and point you in the right direction.