Miniräknare

Designa ditt befuktningssystem

DriSteem gör det enkelt att designa ett befuktningssystem som är precis rätt för din applikation. Dessa lättanvända miniräknare och urvalsverktyg hjälper dig att komma dit snabbt och enkelt.

LoadCalc

Beräkna befuktningsbelastning baserat på ingående luft, uteluft och önskade rumsförhållanden

Energiberäkn

Jämför vad dina kostnader skulle vara att använda gas kontra elektrisk befuktning.
Energikalkylator för Europa.

DriCalc

Välj utrustning, skriv specifikationer, generera installationsguider och skapa utrustningsscheman

Find your local rep