Evaporativ kylning och befuktning

DriSteems Adiatec-produkter ger evaporativ kylning och befuktning i flera zoner och i en mängd olika applikationer. Fukta för att förbättra inomhusluftens kvalitet, tillverkningsprocesser, materialets livslängd och komfort samtidigt som du drar fördel av den kostnadsfria kylningen och energibesparingarna som är inneboende med denna teknik.

Gratis kyla och energibesparingar

DriSteems Adiatec®-system ger evaporativ kylning och befuktning i flera zoner och i en mängd olika applikationer.


Produkter för evaporativ kylning och befuktning

varor som utgått

Selecting a System

New to the world of commercial humidification and evaporative cooling systems? Looking for an easy way to better understand the products and options available for your project? Our product selection guide can help you sort through the choices and point you in the right direction.