CRUV® elektrisk luftfuktare

Den kompakta CRUV-luftfuktaren kan monteras inuti en befintlig kapsling, såsom en förpackad luftkonditioneringsenhet eller i ett befintligt system, såsom en miljökammare. CRUV är fristående, kompatibel med alla vattentyper och det självklara valet för att lägga till ett befuktningssystem samtidigt som det uppfyller minimala utrymmeskrav.

Kontrollerad av:

Dispersionsanordningar:

Funktioner och Fördelar

  • Kompatibel med alla vattentyper (kran, mjukat, avjoniserat, omvänd osmos)
  • Enkel åtkomst till tanken utan att koppla bort kablar eller VVS
  • Gjord i USA


Specifikationer

Kapacitet: Ångkapacitet från 6 till 102 pund per timme (2,7 till 46 kg/h)

Styrning: ±3 % RH, standard CRUV-styrenhet eller valfri Vapor-logic®-styrenhet

Tillämpningar: Designad för att integreras inuti en befintlig kapsling, såsom en förpackad luftkonditioneringsenhet eller läggas till ett befintligt system, såsom en miljökammare

Tillval: Vattenreningssystem

Produktresurser

Broschyrer, IOM och kataloger

Underhållsresurser

Kopplingsscheman

Standardvattendiagram Vapor-logic version 5

DI vattendiagram Vapor-logic version 5

Standardvattendiagram Vapor-logic version 5 med RN SSR

DI vattendiagram Vapor-logic5 med RN SSR

Standardvattendiagram Vapor-logic version 4

DI vattendiagram Vapor-logic version 4

CRUV99 värmararrangemang för ledningar för samlingsskenor

CRUV99 med Vapor-logic version 3-kontroller, standardvatten

CRUV99 med Vapor-logic version 3 kontroller, DI vatten

CRUV99 utan Vapor-logic version 3-styrenhet

If you’re a DriSteem Sales Rep, log in to view diagrams, vendor cut sheets, schedules, & compliance documents.

Connect with your DriSteem Sales Rep to access diagrams, vendor cut sheets, schedules, & compliance documents.

BIM Content

All of DriSteem products are available on the BIM object websites below. These sites include free downloads of CAD (.dwg) files, Revit (RFA) files, specification details, brochures, Installation and Operation Manuals, and more. 

Historiska handböcker

Find your local rep